SİZİ PROFESSİONAL MALİYYƏ MENECERLƏRİ ASSOSİASİYASINA ÜZV OLMAĞA DƏVƏT EDİRİK!
APFM üzvləri və məzunları yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdir. Onlar idarətmə sahəsində çalışır, yeni istedadlı maliyyə menecerlər nəslini artırır, xüsusi biznes mədəniyyəti, peşəkar biznes dili formalaşdırır.