Xəbərlər
11 mart 2021
APFM Avropanın Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının üzvü kimi beynəlxalq təcrübənin tətbiqi prosesində fəal iştirak edir. Bu günlərdə APFM MHBS Komitəsinin üzvü- Rauf Rzayev EFAA-nın Mühasibatlıq üzrə Ekspert qrupunun (Accounting EG) üzvü təyin edilib. Qrupa ACCA-in nümayəndəsi sədrlik edir.

Beləliklə, APFM mühasibatlıq, beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə umumi qlobal problemlərin həllində fəal iştirak edərək, umumilikdə bu peşənin gələcək inkişafında öz töhfəsini verməkdə davam edir.