Xəbərlər
Əziz оxucularımız!
Əziz оxucularımız!

Sizi jurnalımızın iyun buraxılışında salamlayırıq və görüşümüzə hazırladığımız mövzularla tanış olmağa dəvət edirik. Bu nömrəmizdə iyun ayında iqtisadi sahədə baş vermiş ən vacib hadisələr yer almışdır.